“ CLPK48 RUN..LOVE..LIFE

NIGHT RUN MINI MARATHON ”

ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
ณ สนามกีฬาจังหวัดลำพูน

 

  เปิดรับสมัครเร็วๆนี้  

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของงานวิ่งการกุศล
บนเส้นทางแห่งเกียรติยศครั้งนี้.....

“ CLPK48 RUN..LOVE..LIFE

NIGHT RUN MINI MARATHON ”

ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
ณ สนามกีฬาจังหวัดลำพูน

 

  เปิดรับสมัครเร็วๆนี้  

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของงานวิ่งการกุศล
บนเส้นทางแห่งเกียรติยศครั้งนี้.....